Kontakt

Podunajská 25
821 06 Bratislava

tel.: 0915 886 668
fax: +421 2 43 410 882

web: www.eurobroker.sk
e-mail: eurobroker@eurobroker.sk

IČO: 35 723 734
IČ DPH: 2021352091
DIČ: 2021352091

bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
číslo účtu:  2629705728 / 1100

 

Na zaslanie Vašich pripomienok a otázok použite formulár.