Naši partneri

 

Partnerstvo znamená vzájomné poznanie a porozumenie. Naše dlhodobé pôsobenie na finančnom trhu nám umožnilo identifikovať pravidlá, ktoré skutočná finančná stabilita vyžaduje. Ako hlavné kritériá uznávame históriu, transparentnosť, schopnosť reagovať na potreby klienta, splácať svoje záväzky, vytvárať dlhodobo stabilný zisk a udržiavať si čelné postavenie v svetových ratingových posudkoch. Spomenuté podmienky nie je jednoduché spĺňať, a aj preto sa naši strategickí partneri automaticky radia k poprednej svetovej špičke.